Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

jestpieknie
Reposted fromshakeme shakeme viapsychedelix psychedelix
jestpieknie
3748 6ded
Reposted fromdailylife dailylife viamoai moai
jestpieknie
0857 e169
Reposted fromkarahippie karahippie viamoai moai
jestpieknie
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
jestpieknie
jestpieknie
jestpieknie
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaphilomath philomath
jestpieknie
jestpieknie
jestpieknie
0492 8e3a 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viailoveyou iloveyou
jestpieknie
7668 f5dd
Reposted frombluuu bluuu viajutynda jutynda
4100 c145
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajutynda jutynda
jestpieknie
jestpieknie
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viausmiechprosze usmiechprosze
jestpieknie
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viausmiechprosze usmiechprosze
jestpieknie
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajutynda jutynda
jestpieknie
1314 6f3a 500
Reposted fromkjuik kjuik viajutynda jutynda
jestpieknie
0437 222e 500
Reposted fromsoftboi softboi viajutynda jutynda
jestpieknie
0438 beb7 500
Reposted fromsoftboi softboi viajutynda jutynda

February 20 2019

jestpieknie
Im częściej powtarzasz, jakie coś jest trudne, tym trudniejsze będzie Ci się wydawać.
Reposted fromperfectsense perfectsense viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl